Y Bywyd Gwledig Traddodiadol.

Mae bythynnod Fferm Bontnewydd yn cynnig y ddihangfa ddelfrydol i gyplau a theuluoedd sy’n chwilio am heddwch a thawelwch y bywyd gwledig traddodiadol.

Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â ni drwy’r ffyrdd canlynol:/p>

John ac Eirian Williams
Ffarm Bontnewydd
Meifod
Powys
SY22 6HS

Ffôn: 01938 500376
Ebost: bontnewydd@supanet.com

Neu, cwblhewch y ffurflen isod ac fe wnawn ni gysylltu â chi.

Eich enw:
Eich cyfeiriad ebost:
Ymholiad:
Rwyf wedi darllen y telerau a nodir yn y Polisi Preifatrwydd
English